Mafia e parrini


La mafia e li parrini
Si déttiru la manu
Poviru cittadinu
Poviru paisanu

E mafia e parrini
Si déttiru la manu
E mafia e parrini
Si déttiru la manu

La mafia e li parrini
Eternu sancisuca
Poviru cittadinu
Poviru paisanu

E mafia e parrini
Si déttiru la manu
E mafia e parrini
Si déttiru la manu

Unu isa la cruci
L’autru punta e spara
Unu minaccia ‘nfernu
L’autru la lupara

E mafia e parrini
Si déttiru la manu
E mafia e parrini
Si déttiru la manu

Chi semu surdi o muti
Rumpemu sti catini
Sicilia voli gloria
Né mafia e né parrini

E mafia e parrini
Si déttiru la manu
E mafia e parrini
Si déttiru la manu