Terra ca nun senti


Malidittu ddu mumentu
ca graprivu l’occhi nterra
nta stu nfernu.
Sti vint’anni di turmentu
cu lu cori sempri nguerra
notti e jornu.
RIT:
Terra ca nun senti
ca nun voi capiri
ca nun dici nenti
vidennumi muriri!
Terra ca nun teni
cu voli partiri
e nenti cci duni
pi falli turnari.
E chianci chia…
Ninna oh!
Malidittu… tutti st’anni
cu lu cori sempri nguerra
notti e jornu.
Malidittu cu t’inganna
prumittennuti la luci
e a fratillanza.